Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
(platný od 1. ledna 2019)

Sportovní prohlídka 300 Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – platnost 24 měsíců (škola a školka v přírodě, plavecké kurzy, sportovní akce atd.) 200 Kč
Žádost o řidičský, potravinářský, zbrojní a jiný profesní průkaz 500 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 500 Kč
Přihláška do jeslí a MŠ 100 Kč
Přihláška na SŠ, SOÚ a VŠ (s prohlídkou dítěte) 300 Kč (první)
100 Kč (každá další)
Lékařská zpráva na žádost rodičů (dle náročnosti) 150-300 Kč
Lékařská zpráva o úrazu pro pojišťovnu 200 Kč
Lékařská zpráva před uzavřením životní pojistky 300 Kč
Manipulační poplatek při očkování na žádost pacienta 300 Kč
Jiný administrativní úkon na žádost pacienta 100 Kč
Opakované zvaní 20 Kč
Odklad školní docházky 100 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti ke školní TV 200 Kč
Omluvenky 20 Kč
Aplikace náušnic nastřelením 800 Kč
Odkladná administrativa na počkaní (lázně, pojistky, lékařské zprávy atd.) 500 Kč
Lékařem neindikované vyšetření CRP 150 Kč

Vyšetření cizích státních příslušníků (bez pojištění):
1. – preventivní       900 Kč
2. – preventivní       700 Kč
1. – ambulantní      300 Kč
2. – ambulantní      200 Kč